Siber Güvenliğe Giriş ve Temel Kavramlar

Günümüz dünyasında teknoloji, insanların günlük yaşantılarından tutun da iş dünyasına, kamuya ait genel ve milli güvenliği ilgilendiren tüm alanları içine alacak şekilde hayatımızın içine kadar girmiştir. Bir millete ait siber uzayın sacayaklarını oluşturan birey, özel ve kamu sektörü kullandıkları teknolojiler yolu ile kişisel ve kritik verilerini bir şekilde siber uzaya aktarmaktadırlar. Teknolojinin gelişmesi ve hayatımıza daha fazla girmesi neticesinde milli güvenliği ilgilendiren kritik veriler ve milyonlarca lira dünya siber uzayında saldırılara açık bir biçimde dolaşabilmektedir.


HEMEN İNDİR

2014-12-17