TR-20-191 (IBM Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, IBM ürünlerinde bulunan zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için IBM tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/1168972

https://www.ibm.com/support/pages/node/6148407

https://www.ibm.com/support/pages/node/6144633

https://www.ibm.com/support/pages/node/6125403

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-cve-2019-2989-vulnerabilitiy-in-ibm-java-runtime-affects-ibm-integration-designer-used-in-ibm-business-automation-workflow-and-ibm-business-process-manager/

2020-04-02