TR-20-192 (HAProxy Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

HAProxy servisinde çoklu açıklıkları gideren 1.8.15 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-11100 kodlu uzaktan kod çalıştırma zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:1288

https://access.redhat.com/articles/11258

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-11100

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#critical

https://www.linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-1288-01-critical-haproxy-security-update-10-06-16?rss

2020-04-02