TR-20-212 (IBM Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, IBM ürünlerinde bulunan zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için IBM tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172605

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSBRUQ_33.0.0/com.ibm.resilient.doc/install/resilient_install_updates_sw.htm

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172731

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172587

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172635

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172551

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172563

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172545

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172599

https://www.ibm.com/support/pages/node/6172629

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-security-information-queue-could-reveal-sensitive-data-in-application-error-messages-cve-2020-4164/

2020-04-08