TR-20-216 (IBM Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, IBM ürünlerinde bulunan RCE ve Yetki Yükseltme zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için IBM tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6174129

https://www.ibm.com/support/pages/node/6173865

https://www.ibm.com/support/pages/node/6174417

https://www.ibm.com/support/pages/node/6173943

https://www.ibm.com/support/pages/node/6173781

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-possible-remote-code-execution-vulnerability-in-watson-knowledge-catalog-for-ibm-cloud-pak-for-data/

2020-04-10