TR-20-227 (IBM Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, IBM ürünlerinde bulunan Yetki Yükseltme, DoS ve XSS zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için IBM tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-4151

https://www.ibm.com/support/pages/node/6190239

https://www.hkcert.org/home;jsessionid=21E4C8DEB9D43A5A8A8D7417CA28642B

https://www.auscert.org.au/bulletins/ESB-2020.1292/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6174417

https://www.ibm.com/support/pages/node/6173931

https://www.ibm.com/support/pages/node/6189657

https://www.ibm.com/support/pages/node/1107879

https://www.ibm.com/support/pages/node/6173889

https://www.ibm.com/support/pages/node/6189945

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerability-in-nx-os-firmware-used-by-ibm-c-type-san-directors-and-switches/

2020-04-15