TR-20-266 (Foxit Reader Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Foxit Reader'de çoklu ACE XSS açıklıkları gideren güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020042208

https://www.foxitsoftware.com/support/security-bulletins.php?9.7.2.29539

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-521/

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-10895

2020-04-24