TR-20-274 (GNU Mailman Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

GNU Mailman servisinde çoklu açıklıkları gideren 2.1.29 versiyon güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-12137 zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/

https://security-tracker.debian.org/tracker/mailman

https://www.linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4664-1-mailman-security-update-09-58-16?rss

2020-04-27