TR-20-289 (Squid Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Squid servisinde çoklu RCE, cache poisoning, DoS ve Bilgi İfşası açıklıkları gideren 4.11 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2019-12519, CVE-2019-12521, CVE-2019-12528, CVE-2019-18860, CVE-2020-11945 ve CVE-2020-8517 kodlu zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12519.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12521.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-12528.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-18860.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-11945.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-8517.html

https://bugzilla.suse.com/1162689

https://bugzilla.suse.com/1162691

https://bugzilla.suse.com/1167373

https://bugzilla.suse.com/1169659

https://www.linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-1134-1-important-squid-08-13-56?rss

2020-04-30