TR-20-297 (SaltStack Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

SaltStack'de çoklu açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların kodlu uzaktan kod çalıştırma zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-11651

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-11652

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/05/01/saltstack-patches-critical-vulnerabilities-salt

2020-05-04