TR-20-306 (LibVNCServer Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

LibVNCServer için çoklu Uzak Kod Çalıştırma ve ACE açıklıkları gideren 0.9.10 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15681.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15690.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-20788.html

https://bugzilla.suse.com/1155419

https://bugzilla.suse.com/1160471

https://bugzilla.suse.com/1170441

https://lists.suse.com/mailman/listinfo/sle-security-updates

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-1959

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-1961NVD

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-12641NVD

https://www.linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-1164-1-important-libvncserver-11-17-51?rss

2020-05-05