TR-20-308 (Fortinet Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Fortinet, ürünlerinde bulunan Yetkilendirme Atlatma zafiyetlere yönelik FortiMail ve FortiVoiceEntreprise güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir. Bu güncellemelerle CVE-2020-9294 kodlu zaafiyetler giderilmiştir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için Fortinet tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-045

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9294

2020-05-05