TR-20-310 (SQLite Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

SQLite'de çoklu DoS ve ACE açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020050504Red

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2014

https://www.linuxsecurity.com/advisories/opensuse/opensuse-2020-0612-1-important-sqliteodbc-14-35-06?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/deblts/debian-lts-dla-2203-1-sqlite3-security-update-17-32-48?rss

2020-05-06