TR-20-358 (nextcloud Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

nextcloud'de çoklu XSS açıklıkları gideren 18.0.4 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-05/msg00037.html

https://www.linuxsecurity.com/advisories/opensuse/opensuse-2020-0668-1-moderate-nextcloud-17-13-25?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/opensuse/opensuse-2020-0667-1-moderate-nextcloud-17-12-33?rss

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020051803

2020-05-18