TR-20-365 (Linux Kernel Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Linux Kernel için çoklu Yetki Yükseltme, DoS ve ACE açıklıkları gideren versiyon güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2019-19768, CVE-2020-10711, CVE-2020-11884, CVE-2019-19769, CVE-2020-11494, CVE-2020-11565, CVE-2020-11608, CVE-2020-11609, CVE-2020-11668, CVE-2020-11669, CVE-2020-12657 ve CVE-2019-19377 kodlu zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2199

https://access.redhat.com/articles/11258

https://access.redhat.com/security/team/key/

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-19768

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-10711

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-11884

https://www.linuxsecurity.com/advisories/ubuntu/ubuntu-4368-1-linux-kernel-vulnerabilities-16-40-47?rssUbuntu

https://www.linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-2199-01-important-kernel-security-bug-fix-08-40-14?rss

2020-05-20