TR-20-381 (QMail Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

QMail servisinde çoklu ACE, Uzak Kod Çalıştırma ve Bilgi İfşası açıklıkları gideren 1.06 versiyon güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2005-1513, CVE-2005-1514, CVE-2005-1515, CVE-2020-3811 ve CVE-2020-3812 zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://security-tracker.debian.org/tracker/netqmail

https://cxsecurity.com/issue/WLB-2020050189Qmail

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3811NVD

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-3812NVD

https://www.debian.org/security/2020/dsa-4692

2020-05-27