TR-20-384 (Apache Dom4j Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Apache Dom4j ürününde çoklu açıklıkları gideren 1.6.1 versiyon güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-10683 kodlu zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-10683.html

https://bugzilla.suse.com/1169760

https://lists.suse.com/mailman/listinfo/sle-security-updates

https://www.linuxsecurity.com/advisories/opensuse/opensuse-2020-0719-1-important-dom4j-11-21-33?rss

2020-05-27