TR-20-386 (SQLite Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

SQLite'de çoklu DoS açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-13434NVD

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-13435NVD

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020052519Multiple

https://www.sqlite.org/src/info/23439ea582241138

https://www.sqlite.org/src/info/d08d3405878d394e

https://www.sqlite.org/src/info/7a5279a25c57adf1

https://www.linuxsecurity.com/advisories/deblts/debian-lts-dla-2221-1-sqlite3-11-14-15?rss

2020-05-27