TR-20-387 (Memcached Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Memcached'de çoklu açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-11596.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15026.html

https://bugzilla.suse.com/1133817

https://bugzilla.suse.com/1149110

https://lists.suse.com/mailman/listinfo/sle-security-updates

https://www.linuxsecurity.com/advisories/opensuse/opensuse-2020-0721-1-moderate-memcached-11-17-05?rss

2020-05-27