TR-20-405 (Apple, iOS İçin Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Apple, önceki versiyonlardaki çeşitli RCE ve ACE zafiyetleri gidermeye yönelik olarak iOS güvenlik güncellemelerini yayınlanmıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından hedef sistemlerin ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem kullanıcı ve yöneticilerine Apple tarafından yayınlanan güvenlik bültenlerini incelemelerini ve sistemlerini iOS son sürüme güncellemelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar


https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020060304

/vdb/cvss3/#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C

https://www.kashifali.ca/2020/06/02/apple-releases-security-updates-23/

2020-06-04