TR-20-410 (Jenkins Zafiyeti)

Genel Bilgi

Jenkins ve eklentilerinde kritik Komut Enjeksiyonu ve Siteler Arası İstek Sahteciliği zafiyetleri tespit edildi.

Etki

Birden çok mevcut güvenlik açıklığı nedeniyle, siber saldırganlar tarafından hedef alınan sistemlerde zafiyete sebebiyet verebilmektedir. Bu zafiyetin ileriki zamanlarda zararlı yazılım yaymakta da kullanılabileceği öngörülmektedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem yöneticilerine; Jenkins güncellemelerini ivedilikle yapmalarını önermektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020060412

http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/06/03/3

https://jenkins.io/security/advisory/2020-06-03/#SECURITY-1200

/vdb/cvss3/#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020060415

/vdb/cvss3/#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:U/RC:C

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-2200

2020-06-08