TR-20-424 (.NET Core Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

.NET Core ürününde çoklu DoS açıklıkları gideren güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2475

https://access.redhat.com/articles/11258

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-1108

https://www.redhat.com/mailman/listinfo/rhsa-announce

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020061026Red

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2471

https://linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-2475-01-important-net-core-on-red-hat-enterprise-linux-06-00-07?rss

2020-06-11