TR-16-019 (Oracle, Java için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Oracle, Java SE JDK/JRE 8 için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemler üzerinde uzaktan kod çalıştırma ve Java'nın çalışmasının durdurulması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)  sistem yöneticilerine Oracle tarafından yayınlanan “Oracle Nisan 2016 Kritik Güvenlik Yamaları” bülteni incelemeleri ve gerekli güncellemeleri yüklemelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

2016-04-27