TR-20-446 (Microsoft SharePoint Zafiyeti)

Genel Bilgi

Microsoft SharePoint servisinde Uzak Kod Çalıştırma açıklıkları zafiyeti yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların bu zafiyeti kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. İlgili zafiyetlere ait CVE kodları şöyledir; CVE-2020-1181 CVE-2020-1320

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2020-1181

https://www.thezdi.com/blog/2020/6/16/cve-2020-1181-sharepoint-remote-code-execution-through-web-parts

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1181

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2020-1181

2020-06-18