TR-20-464 (Oracle, Java için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Oracle, Java SE JDK/JRE 8 için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerde kötü niyetli yazılımların çalıştırılması ve buna dayalı tahribatlar ihtimal dahilindedir. İlgili zafiyetlerin CVE kodları şöyledir CVE-2020-2754, CVE-2020-2755, CVE-2020-2756, CVE-2020-2757, CVE-2020-2773, CVE-2020-2781, CVE-2020-2800, CVE-2020-2803, CVE-2020-2805 ve CVE-2020-2830 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sistem yöneticilerine Oracle tarafından yayınlanan güvenlik bültenini incelemeleri ve gerekli güncellemeleri yüklemelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2754.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2755.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2756.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2757.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2773.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2781.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2800.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2803.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2805.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-2830.html

https://www.linuxsecurity.com/advisories/opensuse/opensuse-2020-0841-1-important-java-1-8-0-openj9-08-14-20?rss

2020-06-24