TR-20-475 (IBM Ürünleri Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

IBM'de çoklu Siteler arası komut dosyası çalıştırma, DoS ve ACE açıklıkları gideren güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Mevcut güncelleme ile kapatılan zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir CVE-2020-13663, CVE-2020-4320, CVE-2019-17592, CVE-2020-13664, CVE-2020-13665, CVE-2020-4310 ve CVE-2020-4452 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6240240

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-tnpm-for-wireline-is-vulnarable-to-cross-site-request-forgerycsrf-and-cross-site-scriptingcss/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6239262

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-speech-to-text-text-to-speech-icp-websphere-application-server-liberty-fix-5/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6239950

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-api-connect-is-vulnerable-to-cross-site-scripting-xss-in-drupal-sa-contrib-2020-025/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6240304

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-api-connect-is-vulnerable-to-cross-site-request-forgery-csrf-cve-2020-13663/

2020-06-29