TR-16-023 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bakış

Mozilla tarafından Firefox ve Firefox ESR’de yer alan çeşitli açıklıklara yönelik olarak güvenlik güncellemeleri yayınlandı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin konu ile ilgili olarak, Mozilla tarafından Firefox ve Firefox ESR için yayınlanan  güvenlik bildirimlerini inceleyerek, sistemlerinde gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

2016-04-27