TR-20-513 (Linux Kernel Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Linux Kernel için çoklu Yetki Yükseltme ve RCE açıklıkları gideren versiyon güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-12653, CVE-2020-12654, CVE-2020-12888, CVE-2020-0543, CVE-2018-16884, CVE-2019-9458, CVE-2019-11811, CVE-2019-15917, CVE-2019-18808, CVE-2019-19062, CVE-2019-19767, CVE-2019-20636, CVE-2020-8834, CVE-2020-10720 ve CVE-2020-11565 kodlu zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-2832-01-important-kernel-security-and-bug-fix-update-04-38-23?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-2854-01-important-kernel-alt-security-and-bug-fix-update-09-19-23?rss

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-publicly-disclosed-vulnerability-from-kernel-affects-ibm-netezza-host-management/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6244890

https://www.linuxsecurity.com/advisories/fedora/fedora-32-kernel-2020-3c3d1d7006-21-02-51?rss

2020-07-13