TR-20-547 (Ruby on Rails Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Ruby on Rails'de çoklu RCE açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların kodlu zafiyeti kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.linuxsecurity.com/advisories/deblts/debian-lts-dla-2282-1-rails-security-update-11-17-33?rss

2020-07-21