TR-20-550 (Squid Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Squid servisinde çoklu Önbellek Zehirlenmesi açıklıklarını gideren 4.6 güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2019-18860 ve CVE-2020-1504 kodlu zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://security-tracker.debian.org/tracker/squid

https://www.linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4732-1-squid-security-update-15-07-22?rss

https://www.debian.org/security/2020/dsa-4732

2020-07-23