TR-20-588 (Linux Kernel Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Linux Kernel üzerinde bulunan DoS zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-13143, CVE-2020-13974, CVE-2019-12402, CVE-2020-11023, CVE-2020-11022, CVE-2020-12653 ve CVE-2020-12654 kodlu zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://vigilance.fr/vulnerability/Linux-kernel-integer-overflow-via-drivers-tty-vt-keyboard-c-32511

https://vigilance.fr/vulnerability/Linux-kernel-out-of-bounds-memory-reading-via-gadget-dev-desc-UDC-store-32501

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-publicly-disclosed-vulnerabilities-from-kernel-affect-ibm-netezza-host-management-3/

https://www.linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-3389-01-important-kernel-rt-security-and-bug-fix-update-03-17-21?rss

2020-08-11