TR-16-039 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Firefox (50, 50.0.1, 50.0.2), Firefox ESR (45.5, 45.5.1) ve Thunderbird'de (45.5.1) bulunan zafiyeti gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine Mozilla Güvenlik Tavsiyelerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2016/11/30/Mozilla-Releases-Security-Updates

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2016-92/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2016-91/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/

2016-11-30