TR-20-645 (Apple Safari Zafiyeti)

Genel Bilgi

Apple Safari ürünülerinde bulunan kritik Bilgi İfşası zafiyetleri tespit edildi.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların bu zafiyeti kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem yöneticilerine; Apache firmasının güvenlik bültenlerini takip etmelerini, bu zafiyet hakkında yayınlanan yama kodunu ivedilikle güncellemelerini önermektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020082511

http://172.19.9.3/vdb/cvss3/#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:P/RL:U/RC:C

https://www.cybersecurity-help.cz/free-trial-vi/?ref=exploit

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020082511

2020-08-26