TR-16-041 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Firefox ve Firefox ESR'de bulunan zafiyetleri (Firefox 50.1 ve Firefox ESR 45.6) gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; ilgili Firefox ve Firefox ESR için Mozilla Güvenlik Önerilerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2016/12/14/Mozilla-Releases-Security-Updates

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2016-94/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2016-95/

2016-12-14