TR-20-660 (X.Org Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

X.Org servisinde çoklu Yetki Yükseltme açıklıkları gideren güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların kodlu DoS ve zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. İlgili CVE kodları şu şekildedir; CVE-2020-14345, CVE-2020-14346, CVE-2020-14347, CVE-2020-14361 ve CVE-2020-14362 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://security-tracker.debian.org/tracker/xorg-server

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-14345.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-14346.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-14347.html

https://bugzilla.suse.com/1174633

https://bugzilla.suse.com/1174635

https://bugzilla.suse.com/1174638

https://www.linuxsecurity.com/advisories/deblts/debian-lts-dla-2359-1-xorg-server-security-update-19-40-25?rss

2020-08-31