TR-16-044 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Thunderbird'de bulunan zafiyetleri gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin uzaktan kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Thunderbird için ilgili Mozilla Güvenlik Önerilerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2016/12/28/Mozilla-Releases-Security-Update

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2016-96/

 

2016-12-29