TR-20-699 (OpenStack Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

OpenStack'de çoklu açıklıklarını gideren güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:3702

https://access.redhat.com/articles/11258

https://access.redhat.com/security/team/key/

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-17376

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important

https://access.redhat.com/security/team/contact/

https://www.redhat.com/mailman/listinfo/rhsa-announce

https://www.linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-3702-01-important-openstack-nova-security-update-00-51-21?rss

2020-09-11