TR-20-700 (Apache httpd 2 Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Apache httpd 2 servisinde çoklu açıklıkları gideren güvenlik güncellemeleri yayınlandı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-9490 kodlu zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:3714

https://access.redhat.com/articles/11258

https://access.redhat.com/security/team/key/

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-9490

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important

https://access.redhat.com/security/team/contact/

https://www.redhat.com/mailman/listinfo/rhsa-announce

https://www.linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2020-3714-01-important-httpd-2-4-security-update-09-07-22?rss

2020-09-11