TR-20-710 (IBM Kenexa LMS Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

IBM Kenexa LMS için çoklu DoS zafiyetlerini gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir; CVE-2020-4411, CVE-2019-11135, CVE-2020-1941, CVE-2019-5436, CVE-2020-11023 ve CVE-2020-11022 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6332185

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-kenexa-lms-on-premise-ibm-sdk-java-technology-edition-quarterly-cpu-jul-2020-includes-oracle-jul-2020-cpu-plus-one-additional-vulnerability/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-kenexa-lcms-premier-on-premise-all-jquery-publicly-disclosed-vulnerability-cveid-180875/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6332183

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-kenexa-lms-on-premise-ibm-sdk-java-technology-edition-quarterly-cpu-jul-2020-includes-oracle-jul-2020-cpu-plus-one-additional-vulnerability/

2020-09-14