TR-20-719 (IBM Spectrum Protect Plus Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

IBM Spectrum Protect Plus için çoklu ACE, CSRF, MITM ve SQL Enjeksiyonu zafiyetlerini gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir; CVE-2020-4711, CVE-2020-4703, CVE-2020-4344, CVE-2020-4526, CVE-2020-4521, CVE-2020-13401 ve CVE-2019-4671 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6328867

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-docker-vulnerability-affects-ibm-spectrum-protect-plus-cve-2020-13401/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6328873

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-linux-kernel-vulnerability-affects-ibm-spectrum-protect-plus-187206/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6332571

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-directory-traversal-and-execution-of-arbitrary-code-vulnerabilities-in-ibm-spectrum-protect-plus-cve-2020-4711-cve-2020-4703/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-directory-traversal-and-execution-of-arbitrary-code-vulnerabilities-in-ibm-spectrum-protect-plus-cve-2020-4711-cve-2020-4703/

2020-09-15