TR-20-721 (IBM Maximo Asset Management Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

IBM Maximo Asset Management için CSRF ve SQL Enjeksiyonu zafiyetlerini gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir; CVE-2020-4526, CVE-2020-4711, CVE-2020-4703, CVE-2019-4671, CVE-2020-13401 ve CVE-2020-4521 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6332589

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-maximo-asset-management-is-vulnerable-to-java-deserialization-cve-2020-4521/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6332587

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-maximo-asset-management-is-vulnerable-to-sql-injection-cve-2019-4671/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6332583

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-maximo-asset-management-is-vulnerable-to-cross-site-request-forgery-cve-2020-4526/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-maximo-asset-management-is-vulnerable-to-cross-site-request-forgery-cve-2020-4526/

2020-09-15