TR-17-005 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla; Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird'de bulunan zafiyetleri gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; ilgili Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird için Güvenlik Önerilerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/01/24/Mozilla-Releases-Security-Updates

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/01/26/Mozilla-Releases-Security-Update

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-01/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-02/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-03/

2017-01-24