TR-20-786 (Cisco Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Cisco, Cisco ürünlerinde bulunan Bilgi İfşası, Hizmet Reddi Yetki Yükseltme zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir. Mevcut güncelleme ile kapatılan zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir CVE-2020-3477, CVE-2020-3526, CVE-2020-3421, CVE-2020-3480, CVE-2020-3429 ve CVE-2020-3396 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyet için Cisco tarafından yayınlanan güvenlik öneri sayfasını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-info-disclosure-V4BmJBNF

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-COPS-VLD-MpbTvGEW?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20IOS%20XE%20Software%20Common%20Open%20Policy%20Service%20Engine%20Denial%20of%20Service%20Vulnerability&vs_k=1

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-COPS-VLD-MpbTvGEW

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-zbfw-94ckG4G?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20IOS%20XE%20Software%20Zone-Based%20Firewall%20Denial%20of%20Service%20Vulnerabilities&vs_k=1

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-zbfw-94ckG4G

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wpa-dos-cXshjerc?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20IOS%20XE%20Wireless%20Controller%20Software%20for%20the%20Catalyst%209000%20Family%20WPA%20Denial%20of%20Service%20Vulnerability&vs_k=1

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wpa-dos-cXshjerc

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-usb-guestshell-WmevScDj?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20IOS%20XE%20Software%20IOx%20Guest%20Shell%20USB%20SSD%20Namespace%20Protection%20Privilege%20Escalation%20Vulnerability&vs_k=1

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-usb-guestshell-WmevScDj

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-info-disclosure-V4BmJBNF?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20IOS%20and%20IOS%20XE%20Software%20Information%20Disclosure%20Vulnerability&vs_k=1

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-info-disclosure-V4BmJBNF?vs_f=Cisco%20Security%20Advisory&vs_cat=Security%20Intelligence&vs_type=RSS&vs_p=Cisco%20IOS%20and%20IOS%20XE%20Software%20Information%20Disclosure%20Vulnerability&vs_k=1

2020-09-25