TR-20-792 (Node JS Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Node JS'de çoklu açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://advisories.mageia.org/MGASA-2020-0372.html

https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=25314

https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/december-2019-security-releases/

https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/february-2020-security-releases/

https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/june-2020-security-releases/

https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/september-2020-security-releases/

https://github.com/nodejs/node/blob/v10.x/doc/changelogs/CHANGELOG_V10.md

https://github.com/nghttp2/nghttp2/releases/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9511

https://linuxsecurity.com/advisories/mageia/mageia-2020-0372-nodejs-security-update-18-07-39?rss

2020-09-30