TR-20-808 (noVNC Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

noVNC için çoklu XSS açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir; CVE-2017-18635 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://advisories.mageia.org/MGASA-2020-0374.html

https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=27306

https://ubuntu.com/security/notices/USN-4522-1

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-18635

https://www.linuxsecurity.com/advisories/mageia/mageia-2020-0374-novnc-security-update-18-07-41?rss

2020-09-30