TR-20-810 (PowerDNS Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

PowerDNS'de çoklu açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-17482 kodlu zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://advisories.mageia.org/MGASA-2020-0375.html

https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=27310

https://doc.powerdns.com/authoritative/changelog/4.1.html#change-4.1.14

https://docs.powerdns.com/authoritative/security-advisories/powerdns-advisory-2020-05.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-17482

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-17482.html

https://bugzilla.suse.com/1156196

https://bugzilla.suse.com/1176312

https://bugzilla.suse.com/1176535

https://www.linuxsecurity.com/advisories/mageia/mageia-2020-0375-pdns-security-update-18-07-42?rss

2020-09-30