TR-20-820 (Zoho Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Zoho servisinde çoklu SQL Enjeksiyonu açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların mevcut zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2018-5353

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15594

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15595

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-5353

https://www.security-database.com/detail.php?alert=CVE-2018-5353CVE-2018-5353

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-15533

https://www.security-database.com/detail.php?alert=CVE-2018-5353

2020-10-02