TR-20-821 (Apache, Superset için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Apache, Superset ürününde bulunan Bilgi İfşası zafiyetleri gidermeyi hedefleyen güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Kritik önem derecesindeki mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir. Zafiyete ilişkin CVE kodu şöyledir: CVE-2020-13952 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Apache tarafından yayınlanan zafiyet sayfasını incelemelerini gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB20200930104

2020-10-02