TR-20-825 (Db2 Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Db2 için çoklu Bilgi İfşası, ACE ve DoS zafiyetlerini gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir; CVE-2020-4386, CVE-2020-4363, CVE-2020-4414, CVE-2020-4420 ve CVE-2020-4387 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6242342

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-db2-is-vulnerable-to-buffer-overflow-leading-to-a-privileged-escalation-cve-2020-4363-4/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6242332

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-db2-is-vulnerable-to-an-information-disclosure-and-denial-of-service-cve-2020-4414-3/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6242356

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-db2-is-vulnerable-to-an-information-disclosure-cve-2020-4387-3/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6242336

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-db2-is-vulnerable-to-an-information-disclosure-cve-2020-4386-3/

2020-10-12