TR-20-834 (Linux Kernel Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Linux Kernel üzerinde bulunan DoS ve ACE zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-0404, CVE-2020-0427, CVE-2020-0431, CVE-2020-0432, CVE-2020-14381, CVE-2020-14390, CVE-2020-25212, CVE-2020-25284, CVE-2020-25641, CVE-2020-25643, CVE-2020-26088, CVE-2019-25643, CVE-2019-19527, CVE-2019-13232, CVE-2020-4528, CVE-2020-16119 ve CVE-2020-16120 kodlu zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020101318

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-unzip-as-used-by-ibm-qradar-siem-is-vulnerable-to-denial-of-service-cve-2019-13232/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6347610

https://www.linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-2904-1-important-the-linux-kernel-17-16-09?rss

2020-10-14